1 1 1 1 1

درس اول:   ( رایگان )

- آشنایی با محیط برنامه

درس دوم:

- پالت‌ها
- نوار ابزار‌ها Toolbars
- جعبه ابزار

 


درس سوم:

- نحوه تغییر دسته بندی ابزار‌ها، در جعبه ابزار
- استفاده از جعبه ابزار اختصاصی
- استفاده از حالت تمام صفحه (Full Screen)

درس چهارم:

- پالت Info و گزینه‌های موجود برای ابزار انتخابی
- پالت Navigator (هدایت)
- تنظیمات اولیه برنامه
- ترسیم کف


درس پنجم:

- ترسیم دیوار
- پنجره تنظیمات ابزار دیوار Settings) To Wall)
- ابزار Home Story
- ایجاد یک دیوار مستقیم (راست)
- خطوط مرجع دیوار (Model Wall Tool Setting)


درس ششم:

- ایجاد دیوار زنجیره‌ای (Stained Wall)
- گزینه‌های موجود در پالت Pet
- رسم دیوار مستطیلی (Rectangle Wall)
- ایجاد یک دیوار منحنی


درس هفتم:

- رسم دیوار ذوزنقه‌ای
- روش‌های ایجاد ستون
- روش کلی رسم تی


درس هشتم:

- رسم یک سقف ساده در پنجرهٔ Floor Plan
- ایجاد سقف (Play roof) یا چند سقفی
- ایجاد یک سقف گنبدی (DOME)

درس نهم:

- رسم سقف طاقی در پنجرهٔ سه بُعدی
- روش هندسی Rounded (گرد)
- روش هندسی Symmetrical (متقارن)
- تغییر زاویه شیب سقف

 

درس دهم:

- در‌ها و پنجره‌ها در نمای Floor Plan
- ایجاد یک قسمت خالی (حفره)
- جابه جایی (Drag) در یا پنجره
- چرخاندن (Rotate) در یا پنجره
- ایجاد یک دیدگاه برش

 

درس یازدهم:

- باز کردن یک دیدگاه برش
- ابزار خط کش (Measure tool)
- تغییر بزرگ نمایی (Zoom)
-  Zoom به کمک فرامین موجود در منو‌ها
- استفاده از فرمان Pan
- دوران طرح

درس دوازدهم:

- مقیاس پروژه (Scale)
- فرمت فایل‌های قابل استفاده در برنامهٔ ArchiCAD
- PIn، PLa، BPN) ArchiCAD Project)
- Archive PLa
- ArchiCad project Template) TPL)
- Section / Elevation IE

درس سیزدهم:

All Images ( SGI , PSD , Bmp, Gif , Jpg , JFI ) -

DWF File (DWF) -

DXF/DWG File (DXF,DWG) -
- ذخیره پروژه


درس چهاردهم:

- خطوط یا Lines
- ترسیم یک خط راست Sigle
- تغییر طول یک خط

درس پانزدهم:

- رسم کمان، دایره و دایره کامل
- تبدیل بیضی به دایره
- ترسیم خطوط آزاد
- ویرایش منحنی‌ها
- وارد کردن یک گره جدید

 

درس شانزدهم:

- جابه جایی یک گره
- یکپارچه کردن منحنی‌های متصل
- ادامه دادن رسم یک چند خطی موجود
- باز کردن چند خطی بسته
- عصای جادویی (Magic wand)
- ساخت یک المان توسط عصای جادویی

 

درس هفدهم:

- خطوط شبکه یاGrid
- تنظیمات فواصل خطوط شبکه
- تعریف Aux Grid یا شبکهٔ کمکی
- تعیین شبکهٔ اُریب (Skewed Grid)
- مبدأ مختصات (Origins)

 

درس هجدهم:

- ایجاد یک User Origin یا مبدأ کاربر
- خطوط راهنما (Guides)
- انواع خطوط راهنما یا Guides
- فعال یا غیرفعال کردن خطوط راهنما


درس نوزدهم:

- حذف خطوط راهنما
- اصول کلی ایجاد (رسم) یک المان
- ایجاد کپی از المان‌های موجود
- باز کردن پنجره سه بعدی
- دستورات مرتبط با پنجرهٔ سه بعدی
- پنجره ۳D Window Setting


درس بیستم:

- نمایش خط کش‌ها (Hotspot)
- اندازه گذاری المان‌ها
- اندازه گیری ثابت یا Static

آموزش کامپیوتر

آموزش کامپیوتر

آموزش مهارت های عمومی و تخصصی کامپیوتر در قالب آموزش های مرتبط با نرم افزار و سخت افزار

آموزش ویندوز

آموزش ویندوز

آموزش مهارت های نصب و کاربری سیستم عامل های ویندوز XP - 7 - 8 بصورت مبتدی و پیشرفته

آموزش آفیس

آموزش آفیس

آموزش مجموعه نرم افزار های ماکروسافت آفیس شامل ورد - اکسل - پاورپوینت - اکسس - آوتلوک

ورود کاربران

رضایت کاربران