جهت خرید این دوره در سایت عضو شوید

انتخاب دوره

عضویت یک روزه

 عضویت یک روزه در وب سایت آموزش کامپیوتر 

5000 تومان

 مدت زمان دوره:  1 روز

چنانچه فقط به یکی از محتوا های وب سایت نیاز دارید و قصد ادامه روند آموزشی خود را در وب سایت ندارید و یا می خواهید بطور آزمایشی محتوای وب سایت را بررسی کنید می توانید از عضویت یک روزه در وب سایت لذت ببرید و پس از آن با خرید عضویت با مدت زمان طولانی تر دانش کامپیوتر خود را بالا ببرید