1 1 1 1 1

درس اول: ( رایگان )

-     شروع کردن کار با برنامه Word
-     شناخت کارآیی برنامه
-    تب ابزار (The Ribbon)
-    کوچک کردن Minimize کردن  Ribbons
-     سفارشی کردن Ribbons
-    نوار ابزار دسترسی سریع
-    خط کش
-    ایجاد کردن و باز کردن سند

درس دوم:

-    اصول متن
-    کار کردن با متن
-    حذف کردن متن
-    انتخاب کردن متن
-    Copy و Paste متن
-    Cut و paste متن
-    برش دادن و الصاق کردن متن
-    یافتن و جایگزین کردن متن

درس سوم:

-    قالب بندی متن
-    تغییر اندازه فونت
-    تعویض فونت کلمات
-    تغییر دادن رنگ فونت
-    رنگی کردن قسمتی از متن Highlight
-    استفاده از گزینه‌های Bold، Italic و Underline
-    تغیر دادن غالب کلمات
-    تغییر تنظیمات قرار گرفتن سطر‌ها

 

درس چهارم:

-    اشتراک گذاشتن و یا دریافت اسناد (share and receive documents)
-    نحوه ذخیره سازی متن
-    استفاده از گزینهٔ Save
-    بازیابی بصورت اتوماتیک
-    دیگر فرمت‌های فایل
-    برای ذخیره سازی سند با فرمت Word 97 - 2003 Document
-    ذخیره سازی با فرمتPDF


درس پنجم:

-    اصلاح طرح بندی صفحه
-    اصلاح لایه صفحه
-    تغییر جهت صفحه
-    تغییر دادن اندازه صفحه
-    فرمت حاشیه صفحه
-    استفاده از حاشیه‌ها مرسوم
-    پنجره تنظیمات Page Setup

 

درس ششم:

-    پرینت گرفتن
-    چاپ کردن
-    دیدن قسمت Backstage View 
-    پرینت گرفتن سریع

 

درس هفتم:

-    استفاده از تب‌ها
Common Tasks in Word       
-    برگه‌ها
-    نشانگرtab
-    انواع نشانگرهای tab شامل
-    افزودن tab stops

 

درس هشتم:

-    فاصله گذاشتن میان پاراگراف و خطوط
-    فاصله بندی بین خطوط
-    فرمت کردن فضاسازی میان خطوط
-    فاصله سازی میان پارگراف‌ها
-    قالب بندی فضاهای میان پارگراف‌ها

 

درس نهم:

-    کارکردن با لیست‌ها
-    قالب بندی و یا ترتیب دادن
-    لیست‌های اعداد و اشکال
-    تغییر دادن رنگ اشکال
-    لیست‌های چند سطحی
-    تغییر دادن سطح یک خط

 

درس دهم:

-    افزودن فاصله میان صفحات
-    ایجاد کردن شکاف
-    حذف کردن شکافدرس یازدهم:

-    کردن با ستون‌ها
-    قرار دادن ستون میان متن
-    افزودن ستون به متن
-    اضافه کردن شکاف میان ستوندرس دوازدهم:

-    کارکردن با لینک‌ها
-    درباره لینک‌ها
-     قرار دادن لینک در صفحه Hyperlink
-    دادن ایمیل آدرس در متن
-    حذف کردن لینک Hyperlink

درس سیزدهم:

-    کارکردن با اشکال
-    قرار دادن شکل در متن
-     تغییر اندازه شکل
-    تغییر دادن حالت شکل
-    تغییر شکل به شکلی دیگر
-    تغییر دادن رنگ شکل
-     تغییر دادن اصل شکل
-     سایه دادن به شکل
-    ایجاد افکت سه بعدی
-    استفاده از افکت چرخاندن شکل
-    استفاده از Bevel

درس چهاردهم:

-    جعبه متن و WordArt
-    قرار دادن جعبه متن
-    تغییر دادن محل قرار گرفتن جعبه متن
-    تغییر دادن اندازه جعبه متن
-    تغییر دادن ظاهر جعبه متن
-    تغییر دادن حالت شکل
-    تغییر دادن رنگ داخل شکل
-    تغییر دادن Shape Outline
-    تغییر دادن افکت سایه
-    استفاده از حالت چرخش سه بعدی3-D Rotation
-    ایجاد کردنWordArt    
-    استفاده از قالب آماده Quick Style در شکل
-    انتقال دادن یک متن به WordArt
-     اضافه و یا اصلاح کردن افکت‌های متن

درس پانزدهم:

-    قرار دادن شکل و ClipArt
-    قرار دادن ClipArt
-    قرار دادن عکس از روی File
-    تغییر دادن تنظیمات دور کادر
-    منتقل کردن متن زیر عکس
-    استفاده از پیش تنظیمات بخش Wrap Text

 

درس شانزدهم:

-    قالب بندی تصاویر
-    فرمت کردن حرفه‌ای عکس
-    بریدن عکس
-    تغییر دادن اندازه عکس
-    اضافه کردن حاشیه به عکس
-    تطبیق دادن عکس
-    اصلاح صحیح عکس
-    تطبیق دادن رنگ تصویر
-    افکت‌ها و مدل‌های هنری
-    ایجاد کردن حالت عکاسی
-    فشرده کردن عکس
-    حذف پیش زمینه عکس

 

درس هفدهم:

-    انجام دادن کارهای بیشتر با این برنامه
-    سبک‌ها و تم‌ها
-    اجزا کردن مجموعه سبک
-    اصلاح کردن یک سبک
-    ایجاد کردن یک سبک جدید
-    تم چیست؟
-    تغییر دادن رنگ تم
-    سفارشی کردن تم
-    تغییر دادن فونت تم
-    تغییر دادن افکت‌های تم
-    ذخیره کردن تم ساخته شده

 

درس هجدهم:

-    کارکردن با سرتیتر و پاورقی
-    قرار دادن سرتیتر و پاروقی
-    قرار دادن زمان و تاریخ در قسمت Header صفحه
-    حذف کردن کنترل مفاد
-    افزودن شماره صفحه به بالا و یا پایین صفحه
-    حذف کردن شماره صفحه از صفحه اول متن
-    شماره صفحه را فرمت کردن

 

درس نوزدهم:

-    تجدیدنظر روی متن
-    فعال کردنTrack Change
-    افزودن و یا حذف کردن پیشنهاد به متن
-    پذیرفتن و یا رد کردن تغییرات
-    مخفی کردن تغییرات ایجاد شده
-    نشان دادن بالن‌های تجدیدنظر
-    مقایسه کردن دو سند
-    استفاده از مشخصه تجدیدنظر در این برنامه

 

درس بیستم:

-    کارکردن با جداول
-    ایجاد کردن جدولی خالی
-    منتقل کردن متن به جدول
-    اضافه کردن سطری بالای بقیه سطر‌ها
-    افزودن ستون به جدول
-    تغییر دادن مدل انتخابی از جدول
-    افزودن حاشیه به جدول
-    اجرا کردن یک سبک منو
-    تغییر دادن موارد مدل جدول

 

درس بیست و یکم:

-    گرافیک‌های SmartArt
-    قرار دادن جلوه SmartArt
-    اضافه کردن شکل به طرح گرافیکی
-    حرکت دادن محل قرار گرفتن شکا با گزینه‌های PromoteوDemote
-    تغییر رنگ Scheme

درس بیست و دوم:

-    استفاده از Template
-    قراردادن یکTemplate
-    تایپ کردن متن در Template
-    تغییر اطلاعات از پیش نوشته شده

 

درس بیست و سوم:

-    استفاده از Mail merge

 

آموزش کامپیوتر

آموزش کامپیوتر

آموزش مهارت های عمومی و تخصصی کامپیوتر در قالب آموزش های مرتبط با نرم افزار و سخت افزار

آموزش ویندوز

آموزش ویندوز

آموزش مهارت های نصب و کاربری سیستم عامل های ویندوز XP - 7 - 8 بصورت مبتدی و پیشرفته

آموزش آفیس

آموزش آفیس

آموزش مجموعه نرم افزار های ماکروسافت آفیس شامل ورد - اکسل - پاورپوینت - اکسس - آوتلوک

ورود کاربران

رضایت کاربران