ورود به سایت  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

1 1 1 1 1

درس اول : ( رایگان )

-    اجراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Microsoft Excel
-    دﻛﻤﻪ  Office
-    نوارابزار دسترسي سريع  (Quick Access)  
-    نوار فرمول  (Formula Bar)
-    برگه (Sheet)
-    سرسطرها و سرستونها
-    نوار وضعيت  (Status)  
-    مفهوم كارپوشه (Workbook)
-    ساختار يك كاربرگ (Worksheet)
-    مقدار  (Value)
-    فرمول (Formula)
-    اصول وارد کردن اطلاعات در سلول ها

1 1 1 1 1

اجراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اکسل (Excel)

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ Microsoft Office 2007 ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ می شود برای اجرای برنامه اﺑﺘﺪا  ﮔﺰﻳﻨﻪ Start و ﺳﭙﺲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ All Programs و ازﻣﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ Microsoft Office ﮔﺰﻳﻨﻪ Microsoft Office Excel 2007 را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴم .
ﺷﻜﻞ زیر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اکسل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

1 1 1 1 1

در این درس از آموزش ماکروسافت آفیس اکسل کار با ورکبوک ها و اصول آدرس دهی مطلق و نسبی را آموزش می دهیم. همچنین به کار با سلول ها شامل ایجاد، ویرایش و حذف یک سلول شامل سطر و ستون های آنها می پردازیم. 

ذخيره كردن Workbook 

همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد Workbook يك فايل است كه ميتواند حاوي تعدادي برگه باشد پس از وارد كردن اطلاعات، لازم است اين فايل را در يك مكان مشخص از حافظه كامپيوتر ذخيره كنيد. با ذخيره كردن Workbook کلیه برگه ها نیز ذخیره می شود براي ذخيره كردن فايل ابتدا روي دكمه Office كليك كرده و سپس گزينه Save As را انتخاب كنيد تا كادر Save As باز شود .

 

 

1 1 1 1 1

درس سوم آموزش Excell را به تعیییرات اندازه سطرها و ستونها بصورت تکی و یا دسته جمعی اختصاص داده و درباره اصول قالب بندی، رنگ آمیزی سلول ها و بکارگیری نمایش ساعت و تاریخ و همچنین اصول قالب بندی در اکسل صحبت خواهیم کرد. 

تغيير ارتفاع سطر:

تغيير ارتفاع سطر به سه روش امكانپذير است:

روش اول:  روش دستي

ماوس را روي مرز بين دو شماره سطر قرار دهيد و هنگامي كه اشاره گر آن به شكل ديده شد، به سمت بالا يا پايين درگ كنيد.


روش دوم:  روش AutoFit (اندازه خودكار)
ماوس را روي مرز بين دو شماره سطر قرار دهيد و هنگاميكه اشاره گر آن به شكل ديده شد، دابل كليك كنيد Excel ارتفاع سطر را بطور خودكار به اندازه بلندترين محتواي وارد شده در سطر، تنظيم مي كند. اين قابليت AutoFit نام دارد.


روش سوم: روش عددي
روي شماره سطر موردنظر، كليد راست ماوس را فشرده و از منوي باز شده، گزينه Row Height را انتخاب كنيد. كادر Row Height باز شده و اندازه فعلي ارتفاع سطر را نشان مي دهد اندازه جديد را وارد كنيد.

 

 

1 1 1 1 1

در این درس از آموزش اکسل به اصول جابجایی بین كاربرگها، تغییر نام كاربرگها، تقسیم كردن صفحه (Split)، اصول حفاظت از كاربرگها، مخفی كردن سطرها ستونها و كاربرگها، کار با فرمولها و عملگرها، آدرس سلول ها، عملگرها،  توابع و انجام محاسبات وکپی كردن فرمول ها می پردازیم

شناسایی اصول جابجایی بین كاربرگها
پس از اجرای برنامه اکسل مشاهده می كنید كه یكی از Sheet ها فعال است ( در Workbook جدید، Sheet اول فعال است ) اما ممكن است هدف شما  Sheet دیگری باشد. پس لازم است آن را فعال كنید. با كلیك روی زبانه هر Sheet میتوان آن را فعال كرد. از آنجا در كار با تعداد زیادی Sheet مرتباً به فعال كردن Sheet های مختلف نیاز دارید، بهتر است از كلیدهای میانبر صفحه كلید استفاده كنید:

Sheet بعدی : Ctrl + Page Down
Sheet قبلی : Ctrl + Page Up

شناسایی اصول تغییر نام كاربرگها

برگه های هر Workbook به طور پیش فرض به صورت   Sheet1 ، Sheet2 ، ...  نامگذاری شده اند. در صورت تمایل، می توانید نام آنها را تغییر دهید. به این ترتیب كه روی نام فعلی دابل كلیك كنید تا در حالت تغییر نام (دارای زمینه سیاه) قرار گیرد سپس نام جدید را وارد كرده و كلید Enter را فشار دهید .

 

1 1 1 1 1

 آشنايي با توابع

در اكسل توابع بر اساس كاربردشان گروه بندي شده اند. اين گروهها عبارتند از:

1-    (Financial) توابع مالي

2-    (Date & Time)  توابع تاريخ و ساعت

3-    (Math & Trig)  توابع رياضي و مثلثاتي

4-    (Statistical)  توابع آماري

5-    (Lookup & Reference)  توابع جستجو و مرجع

6-    (Database)  توابع پايگاه داده

7-    (Text)  توابع متني

8-    (Logical)  توابع منطقي

9-    (Information)  توابع اطلاعاتي

10-       (Engineering)  توابع مهندسي


ساختار تابع

هر تابع داراي يك نام و غالباً تعدادي آرگومان بوده و ساختاري به شكل زير دارد:

( . . .  ; آرگومان2  ; آرگومان 1) نام تابع

شناسايي اصول استفاده از Function Wizard

براي سهولت در وارد كردن نام تابع و آرگومان هاي آن، در نوار فرمول، روي fx كليك كنيد تا كادر Insert Function باز شود.

1 1 1 1 1

شناسايي اصول ايجاد نمودار
مراحل ايجاد نمودار را با يك مثال ادامه می دهیم. آيا مي دانيد كاغذ را بهتر از ساير اشياء ديگر مي توان بازيافت كرد؟ ميزان مصرف كاغذ و مقوا را اغلب پيشرفت اجتماعي كشور تلقي مي كنند ! ميزان مصرف كاغذ و مقواي چند كشور را نشان مي دهد. قصد داريم داده هاي اين جدول را توسط نمودار نمايش دهيم . اكنون مراحل زير را طي كنيد:

كشور

مصرفكاغذومقوا(كيلوگرمدرسال)

سنگاپور

217

تايوان

179

فرانسه

158

انگلستان

116

قبرس

93

تركيه

20/ 7

ايران

12/ 6

 

1 1 1 1 1

در درس هفتم اکسل مروری داریم بر چرخش سه بعدي نمودار، سپس اصول ايجاد فرم ورود اطلاعات را توضیح می دهیم و  اصول مرتب كردن سطرها و ستونهاي ليست را شرح می دهیم. در انتها كار با Auto Filter و Subtota را شرح می دهیم

چرخش سه بعدي نمودار

با استفاده از چرخش سه بعدي نمودار، مي توان زاويه قرارگيري نمودار را تغيير داد:

1-    روي نمودار كليك راست كنيد.
2-    از منوي باز شده گزينه 3 D Rotation را انتخاب كنيد. كادر Format Chart Area باز ميشود در حالي كه گزينه 3 D Rotation در سمت چپ آن انتخاب شده است
3-    حال در سمت راست كادر، زواياي دو قسمت Y و X را تغيير دهيد.

1 1 1 1 1

   در درس هفتم آموزش اکسل، اصول كار با Validation و كنترل اعتبار داده هاي ورودي را شرح می دهیم. سپس تعريف شرايط مجاز و  تعيين ناحيه چاپ و حذف ناحيه چاپ را شرح می دهیم و بعد از آن به ايجاد كنترل Page Break و حذف آن می پردازیم سپس اصول تنظيم حاشيه و جهت صفحات و تغيير اندازه كاغذ و Print Scale را گفته و نحوه شاهده پيش نمايش و چاپ Sheet را آموزش خواهیم داد

شناسايي اصول كار با Validation
كنترل اعتبار داده هاي ورودي

برنامه Excel قادر است اعتبار  (درستي) داده ها را در هنگام ورود آنها، كنترل كند. اين در صورتي است كه پيش از ورود داده ها، براي سلول هاي مربوطه، شرايط اعتبار را تعريف كرده باشيد.

براي كنترل اعتبار داده هاي ورودي مراحل زير را طي كنيد:

1-    سلولها موردنظر را انتخاب كنيد.
2-    در تب Data روي دكمه Data Validation كليك كنيد.
3-    از منوي باز شده گزينه Data Validation… را انتخاب كنيد.

 

آموزش کامپیوتر

آموزش کامپیوتر

آموزش مهارت های عمومی و تخصصی کامپیوتر در قالب آموزش های مرتبط با نرم افزار و سخت افزار

آموزش ویندوز

آموزش ویندوز

آموزش مهارت های نصب و کاربری سیستم عامل های ویندوز XP - 7 - 8 بصورت مبتدی و پیشرفته

آموزش آفیس

آموزش آفیس

آموزش مجموعه نرم افزار های ماکروسافت آفیس شامل ورد - اکسل - پاورپوینت - اکسس - آوتلوک

رضایت کاربران